«Δεν θέλω δώρο για τα γενέθλιά μου, δώστε τα λεφτά στα παιδιά με καρκίνο»