Για τον Γιώργο, έναν αγνό φίλαθλο, που έμελλε να φύγει νωρίς…